Her ser man strukturen i grunningen med lyset fra skrå innover bildet.