Slusemester Odd Johansen, tegnet opp med akvarellpensel. Del av Ørjeprosjekt og skal males ferdig snart.