Fred, skog og jente som leser. Akvarell på lerrett.