Singing in the rain, en test jeg gjorde med quor akvarellfarger.